Úvodní stránka » Stáhnout » Technické požadavky

Technické požadavky

Surovinou pro výrobu frézovaných dřevěných profilů je zpravidla středové řezivo. Výroba muže být sjednána i z bočního řeziva, uživatel si však musí být vědom nebezpečí větších tvarových a rozměrových změn dílců při změnách vlhkosti dřeva. Druh jehličnatého dřeva se vybere podle očekávaného vzhledu, podle jeho vhodnosti pro požadovaný účel a podle jeho všeobecných vlastností. Neni-li dohodnuto jinak, platí všechny požadavky v čase dodání.

Technické požadavky

Tříděni se provádí podle líce. Pokud není dohodnuto jinak, všechny vlastnosti se posuzují na lícních plochách dílců. Požadavky na opracování obsahuje článek 4.4.3. Použiji se na všechny třídy všech druhu dřev Měření znaku se provádí podle ČSN EN 1310. Třídy a jejich vlastnosti pro smrk (Picea sp.)/jedli (Abies sp.), borovici (Pinussylvestris). modřín (Larix sp.) a douglasku (Pseudotsuga menziesii) jsou v tabulce 1. Nejvýše 5 % dílců zásilky smí být nejbližší nižší třídy. Dílce, které nesplňují požadavky třídy B, musí splňovat konečný účel obložení. Neshoda u těchto dílců smi být jen u jedné vlastnosti. Tříděni podle vzhledu nesmi brát v úvahu vady, které nebudou viditelné na sestavě (např. třísky nebo malé vypadlé suky na peru, ojedinělé vady šířky pera). Třída AB je definována jako třída, která obsahuje nejméně 40 % dílců třídy A a 60 % dílců třídy B. Tato třída vznikne z dilců napadajících při zpracování, z nichž jsou vytříděny dílce neshodné s třídou A a B. Třída AB nesmí být dále tříděna (tj. nesmí z ní být vytřiďovány dílce třídy A). Třída C obsahuje dílce, které nesplňují požadavky třídy B. Dílce musí splňovat konečný účel obložení. Třídění do tříd A, B, C a AB, jež jsou uvedeny v této normě, nemusí být přijatelné. V tom případě může být třída definována smluvně. Ve smlouvě nebo technických podmínkách apod. však musí být vždy identifikovány všechny vady uvedené v tabulce 1. (Např.: třída B bez děr po sucích). Referenční vlhkost profilovaného dřeva je 12 %. Vlhkost při dodávání musí být v rozmezí (12±2) %, u podlahových dílců (10±2) %.

Informativní hodnoty rovnovážné vlkhosti, které se ve dřevě ustálí, jsou:

v interiérech vytápěných 9+/-3%

nevytápěných 12+/-3%

v zakrytých exteriérech 15+/-3%

v nezakrytých exteriérech 18+/-3%

Rovnovážné vlhkosti se zpravidla dosahuje dostatečně dlouhou klimatizací v prostředí konečného užití.

Upraveno: 1. 11. 2016| Typ: PDF| Velikost: 29,3 kB| Staženo: 2| Soubor: Technické požadavky


Kontakt

Derban s.r.o.
56955 Janov u Litomyšle
+420 778 006 777
C 35993 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové